10/2/10

MÄRKLINTAGE 2009


 


Els dies 19 i 20 de setembre de 2009 es va celebrar la Märklintage en el 150 aniversari de la fabrica Märklin, actualment dedicada principalment a la fabricació de trens en miniatura.L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona no va deixar passar aquesta oportunitat, i va organitzar un viatge per assistir-hi. El lloc que va acollir les diferents celebracions d,aquesta efemèride va ser la població alemanya de Göppingen, a l'estació de la qual van fer arribar una bona quantitat de material ferroviari -locomotores a vapor (br 41, 44, 50, 52.., diesel (v100), elèctriques (cocodrils), automotors i diversos cotxes de viatgers.A la mateixa estació es podia prendre una tren diesel format pels cotxes VT98 i VS98 que et portaven a la seu de l'empresa Leonhard Weiss, dedicada  a maquinaria per tractament de vies.I pel que fa al tren en miniatura i maquetes es podia anar al Stauferpark, a on hi havia una nau i tendals que allotjaven una gran varietat de material dedicat al hobby del tren petit. Tots aquests espais estaven comunicats entre si amb autobusos que no paraven de portar gent d'un lloc al altre.Als vídeos que segueixen es pot veure una petita mostra del que va ser aquesta festa, pèro ni les càmeres ni els nostres ulls eren suficients per veure l'allau de tantes joies ferroviàries.
Los días 19 y 20 de septiembre de 2009 se celebró la Märklintage en el 150 aniversario de la fabrica Märklin, actualmente dedicada principalmente a la fabricación de trenes en miniatura.La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Barcelona no dejó pasar esta oportunidad , y organizó un viaje para visitar esta fiesta. El lugar que acogió las distintas celebraciones de esta efeméride fue la población alemana de Göppingen, a la estación de la cual hicieron llegar una buena cantidad de material ferroviario-:locomotoras a vapor (br 41, 44, 50, 52. ., diesel (V100), eléctricas (cocodrilos), automotores y varios coches de viajeros. En la misma estación se podía tomar un tren diesel formado por los coches VT98 y VS98 que te llevaba a la sede de la empresa Leonhard Weiss, dedicada a maquinaria para tratamiento de vias.Y respecto al tren en miniatura y maquetas se podía ir al Stauferpark, donde había una nave y toldos que albergaban una gran variedad de material dedicado al hobby del tren pequeño. Todos estos espacios estaban comunicados entre si con autobuses que no paraban de llevar gente de un lugar a otro. En los videos que siguen se puede ver una pequeña muestra de lo que fue esta fiesta, pero ni las cámaras ni nuestros ojos eran suficientes para ver la avalancha de tantas joyas ferroviarias.

----