20/12/10

La locomotora Berga nº 31
És temps de nostàlgia. És hora de recordar antics viatges. Per exemple els que es feien entre els anys 1984 i 1985 amb la locomotora Berga nº 31. Fabricada l'any 1902 i destinada al Ferrocarril Econòmic de Manresa a Berga, va ser adquirida per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona l'any 1978, encara que actualment no està en ordre de marxa. Un dels trajectes que es cobrien habitualment era el de Martorell a Monistrol de Montserrat, i d'aquest tram són les imatges del vídeo que podeu veure més avall.

Es tiempo de nostalgia. Es hora de recordar antiguos viajes. Por ejemplo los que se hacían entre los años 1984 y 1985 con la locomotora Berga n º 31. Fabricada en 1902 y destinada al Ferrocarril Económico de Manresa a Berga, fue adquirida por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Barcelona en 1978, aunque actualmente no está en orden de marcha. Uno de los trayectos que se cubrían habitualmente era el de Martorell a Monistrol de Montserrat, y de este tramo son las imágenes del vídeo que podéis ver más abajo.


-