25/11/10

Visita de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona a l'Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Mora la Nova
El 14 de novembre de 2010 l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona va organitzar una visita a l'Associació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial de Mora la Nova (A.P.P.F.I.). Aquesta Associació, que s'ha constituït en Fundació junt amb altres entitats, ha iniciat amb gran entusiasme i eficàcia un projecte per a la creació d'un important centre pel coneixement de la Història del Ferrocarril del nostre país. Han aprofitat antigues dependències que formaven part de les instal.lacions de l'estació ferroviària de Mora la Nova, que està estratègicament situada entre Barcelona i Saragossa de la línia Barcelona-Madrid. Ja han finalitzat la restauració de la torre d'enclavament, convertint la planta baixa en centre d'acollida als visitants. A més hi han encabit diferents elements, com per exemple comandaments d'agulles i senyals. La segona planta s'ha destinat a l,'exposició de divers material usat en el dia a dia de l'activitat ferroviària. I a la tercera planta han recuperat un gran moble d'enclavaments envoltat d'unes vidrieres que permeten veure l'extensa explanació de l'estació de Mora la Nova. Han reconstruït el pont giratori, el qual amb el pas del temps s'havia convertit en un immens forat ple de runa. En quan al material rodant que tenen actualment, el podeu consultar a la pàgina web: http://www.appfi.net/. I com a projecte de futur hi ha la determinació de poder fer circular un tren turístic que permetrà visitar diversos llocs de la zona i de comarques veïnes. També tenen decidida la construcció d'un edifici de rotonda junt al pont giratori per guardar locomotores. Els aficionats al ferrocarril quan ens trobem amb gent com la d'aquesta Associació veiem renéixer dins nostre l'esperança de que moltes coses no es deixaran perdre. I no em puc estar de dir que per una simbòlica quota (o d'import superior a voluntat) es pot ser un soci més d'aquesta entitat. 

El 14 de noviembre de 2010 la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Barcelona organizó una visita a la Asociación para la Preservación del Patrimonio Ferroviario e Industrial de Mora la Nova (APPFI). Esta Asociación, que se ha constituido en Fundación junto con otras entidades, ha iniciado con gran entusiasmo y eficacia un proyecto para la creación de un importante centro para el conocimiento de la Historia del Ferrocarril de nuestro país. Han aprovechado antiguas dependencias que formaban parte de las instalaciones de la estación ferroviaria de Mora la Nova, que está estratégicamente situada entre Barcelona y Zaragoza de la línea Barcelona-Madrid. Ya han finalizado la restauración de la torre de enclavamiento, convirtiendo la planta baja en centro de acogida a los visitantes. Además han instalado diferentes elementos, como por ejemplo palancas de agujas y señales. La segunda planta se ha destinado a la exposición de diverso material de uso en el día a día de la actividad ferroviaria. Y en la tercera planta han recuperado un gran mueble de enclavamiento rodeado de unas vidrieras que permiten ver la extensa explanación de la estación de Mora la Nova. Han reconstruido el puente giratorio, el cual con el paso del tiempo se había convertido en un inmenso cráter lleno de escombros. En cuanto al material rodante que tienen actualmente, se puede consultar en la página web: http://www.appfi.net/. Y como proyecto de futuro está la determinación de poder hacer circular un tren turístico que permitirá visitar varios lugares de la zona y de comarcas vecinas. También tienen decidida la construcción de un edificio de rotonda junto al puente giratorio para guardar locomotoras. Los aficionados al ferrocarril, cuando nos encontramos con gente como la de esta Asociación vemos renacer en nuestro interior la esperanza de que muchas cosas se salvaran de la piqueta i el soplete. Y no puedo dejar de decir que por una simbólica cuota (o de importe superior a voluntad) se puede ser un socio más de esta entidad.


-
-

17/11/10

De Tirano a Zuric amb Swiss Classic Train


El 19 de setembre, per tancar les celebracions del Centenari de la línia del Ferrocarril del Bernina, la companyia dels Ferrocarrils Rètics va organitzar la tornada a Zuric del grup participant, posant com a mitjà de transport un tren molt especial, compost per cotxes de la Swiss Classic Train. La tracció d'aquest tren va tenir dues parts. La primera, de Tirano a Chiasso, va anar a càrrec d'una doble tracció de les locomotores italianes E 626.225 i E 626.443. Del segon tram, de Chiasso a Zuric, se'n va encarregar la locomotora suïssa (també de la Swiss Classic Train) Ae 4/7 10997. Tot i l'antiguitat d'aquests vehicles, es pot apreciar al vídeo l'impecable estat de conservació, així com la considerable velocitat i suavitat de marxa demostrada.

El 19 de septiembre, para cerrar las celebraciones del Centenario de la línea del Ferrocarril del Bernina, la compañía de los Ferrocarriles Réticos organizó el regreso a Zúrich del grupo participante, poniendo como medio de transporte un tren muy especial, compuesto por coches de la Swiss Classic Train. La tracción de este tren tuvo dos partes. La primera, de Tirano a Chiasso, corrió a cargo de una doble tracción de las locomotoras italianas E 626.225 y E 626.443. Del segundo tramo, de Chiasso a Zúrich, se encargó la locomotora suiza (también de la Swiss Classic Train) Ae 4 / 7 10.997. A pesar de la antigüedad de estos vehículos, se puede apreciar en el vídeo el impecable estado de conservación, así como la considerable velocidad y suavidad de marcha demostrada.
--