17/11/10

De Tirano a Zuric amb Swiss Classic Train


El 19 de setembre, per tancar les celebracions del Centenari de la línia del Ferrocarril del Bernina, la companyia dels Ferrocarrils Rètics va organitzar la tornada a Zuric del grup participant, posant com a mitjà de transport un tren molt especial, compost per cotxes de la Swiss Classic Train. La tracció d'aquest tren va tenir dues parts. La primera, de Tirano a Chiasso, va anar a càrrec d'una doble tracció de les locomotores italianes E 626.225 i E 626.443. Del segon tram, de Chiasso a Zuric, se'n va encarregar la locomotora suïssa (també de la Swiss Classic Train) Ae 4/7 10997. Tot i l'antiguitat d'aquests vehicles, es pot apreciar al vídeo l'impecable estat de conservació, així com la considerable velocitat i suavitat de marxa demostrada.

El 19 de septiembre, para cerrar las celebraciones del Centenario de la línea del Ferrocarril del Bernina, la compañía de los Ferrocarriles Réticos organizó el regreso a Zúrich del grupo participante, poniendo como medio de transporte un tren muy especial, compuesto por coches de la Swiss Classic Train. La tracción de este tren tuvo dos partes. La primera, de Tirano a Chiasso, corrió a cargo de una doble tracción de las locomotoras italianas E 626.225 y E 626.443. Del segundo tramo, de Chiasso a Zúrich, se encargó la locomotora suiza (también de la Swiss Classic Train) Ae 4 / 7 10.997. A pesar de la antigüedad de estos vehículos, se puede apreciar en el vídeo el impecable estado de conservación, así como la considerable velocidad y suavidad de marcha demostrada.
--