1/4/11

Lleida Expo Tren

Els dies 26 i 27 de març, i per segon any consecutiu, es va celebrar a la ciutat de Lleida el Saló LLEIDA EXPO TREN . Es tracta d'una fira de tot allò que te relació amb l'afició al ferrocarril. Al recinte firal hi havia diferents expositors (especialistes en reproducció de vehicles, paisatges, edificis, instal.lacions) i també diferents estands d'entitats i associacions. Algunes d'aquestes associacions exposaven espectaculars maquetes de diferents escales i que per mitjà de trams  modulars assolien una gran superfície. Un servei d'autocars traslladava els visitants des de el recinte firal fins als tallers de l'Associació per a la Reconstrucció de Material Ferroviari (ARMF) a on es podien veure els diferents vehicles en procés de restauració així com els que ja estan en ordre de marxa i que circulaven per l'exterior demostrant el seu bon funcionament. El vídeo que acompanya aquest post no es un reportatge exhaustiu. Per tant no hi apareixen tots els expositors. Els podeu consultar a: EXPOSITORS


Los días 26 y 27 de marzo, y por segundo año consecutivo, se celebró en la ciudad de Lleida el Salón LLEIDA EXPO TREN. Se trata de una feria de todo lo que tiene relación con la afición al ferrocarril. En el recinto ferial había diferentes expositores (especialistas en reproducción de vehículos, paisajes, edificios, instalaciones) y también diferentes stands de entidades y asociaciones. Algunas de estas asociaciones exponían espectaculares maquetas de diferentes escalas, y mediante tramos modulares alcanzaban una gran superficie. Un servicio de autocares trasladaba los visitantes desde el recinto ferial hasta los talleres de la Asociación para la Reconstrucción de Material Ferroviario (ARMF) donde se podían ver los diferentes vehículos en proceso de restauración y los que ya están en orden de marcha y que circulaban por el exterior demostrando su buen funcionamiento. El vídeo que acompaña este post no es un reportaje exhaustivo. Por lo tanto no aparecen todos los expositores. Se pueden consultar en: EXPOSITORES.