6/5/10

Ral.li dels Museus


El Museu de la Moto de Bassella ha organitzat quatre edicions de l'anomenat Ral.li dels Museus. Es tracta d'un ral.li no competitiu en el que els vehicles (tant motos com cotxes) fan un recorregut que conecta el Museu de la Moto de Bassella amb altres museus de la zona. He recollit imatges de l'edició de l'any 2007 i de l'any 2010 reflectides al vídeo que podeu visionar a sota. L'any 2007 van viatjar des  del Museu de la Moto fins al Museu de Joguets i Autòmats a la població de Verdú, i en l'edició d'aquest any el destí va ser el Museu dels dinosaures de Coll de Nargó. El reglament del ral.li estableix que tots el vehicles han de ser anteriors a l'any 1984, el que fa que la participació estigui representada per un ventall molt ampli de cotxes i motos. Hem d'agrair la dedicació dels propietaris d'aquets vehicles a la conservació i cura dels mateixos, el que ens permet veure'ls circular per les carreteres d'avui.

 


El Museo de la Moto de Bassella ha organizado cuatro ediciones del llamado Ral.li de los Museos. Se trata de un ral.li no competitivo en el que los vehículos (tanto motos como coches) hacen un recorrido que conecta el Museo de la Moto de Bassella con otros museos de la zona. He recogido imágenes de la edición del año 2007 y del año 2010 reflejados en el vídeo que podéis visionar mas abajo. En 2007 viajaron desde el Museo de la Moto hasta el Museo del Juguete i Autómatas en la población de Verdú, y en la edición de este año el destino fue el Museo de los dinosaurios de Coll de Nargó.El reglamento del ral.li establece que todos los vehículos deben ser anteriores al año 1984, lo que hace que la participación esté representada por un abanico muy amplio de coches y motos.Hemos de agradecer la dedicación de los propietarios de estos vehículos a la conservación y cuidado de los mismos, lo que nos permite verlos circular por las carreteras de hoy.