26/6/11

El Tren de las Merindades (Merintren)Al maig de l'any 2002, i durant un dels viatges que organitza l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona, es va dedicar un dia a la visita a l'anomenat Tren de las Merindades (Merintren), que aprofitava un petit tram de la línia del FC Santander-Mediterraneo. Aquesta línia va arribar a estar construïda quasi en la seva totalitat, i tenia la estratègica missió d'unir per transport ferroviari el mar Cantàbric i el Mediterrani. Sembla que no se li va donar l'oportunitat de demostrar el seu potencial, i l'any 1985 va ser clausurada. En aquesta visita vam tenir uns amfitrions de luxe en els components de La Asociación Burgalesa de Amigos del Ferrocarril (ABUAF). La seva amable acollida ens va fer gaudir d'una molt agradable jornada ferroviària. Vam viatjar entre les poblacions de Trespaderne i Medina de Pomar amb una insòlita composició formada per la locomotora de maniobres 10435, el cotxe B11T 16226, i dos vagons de mercaderies adaptats com a vehicles didàctics. Aquests vehicles eren custodiats per la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Ferroviario (ARPAFER). En el mateix trajecte ens va acompanyar una curiosa dresina motoritzada per a transportar fins a sis persones, anomenada "Trenpujo". Lamentablement les imatges del vídeo només poden tenir la funció de recordatori d'un viatge que ara ja no és posible.


En Mayo del año 2002, y durante uno de los viajes que organiza la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Barcelona, ​​se dedicó un día a la visita del llamado Tren de las Merindades (Merintren), que aprovechaba un pequeño tramo de la línea del FC Santander-Mediterráneo. Esta línea llegó a estar construida casi en su totalidad, y tenía la estratégica misión de unir por transporte ferroviario el mar Cantábrico y el Mediterráneo. Parece que no se le dio la oportunidad de demostrar su potencial, y en 1985 fue clausurada. En esta visita tuvimos unos anfitriones de lujo en los componentes de La Asociación Burgalesa de Amigos del Ferrocarril (ABUAF). Su amable acogida nos hizo disfrutar de una agradable jornada ferroviaria. Viajamos entre las poblaciones de Trespaderne y Medina de Pomar con una insólita composición formada por la locomotora de maniobras 10435, el coche B11T 16226, y dos vagones de mercancías adaptados como vehículos didácticos. Estos vehículos eran custodiados por la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Ferroviario (ARPAFER). En el mismo trayecto nos acompañó una curiosa dresina motorizada para transportar hasta seis personas, llamada "Trenpujo". Lamentablemente las imágenes del vídeo sólo pueden tener la función de recordatorio de un viaje que ahora ya no es posible.
-
-