1/6/11

Viatge a ManresaEl 29 de maig vam fer un viatge especial de Barcelona a Manresa. Degut a que no es van poder fer servir ni la locomotora a vapor "Monistrol 209" ni la elèctrica "Pachanga", es va optar per una dièsel de la sèrie 254, de les que els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya utilitza per remolcar els trens de mercaderies. Per tant, la composició del tren va resultar ser una barreja d'una locomotora d'aquets temps i els cotxes històrics de fusta. Aquesta composició ens esperava a l'estació de Sant Boi, a on vam arribar amb tren convencional. Tot seguit es va iniciar el viatge fins a l'estació de Manresa-Alta, amb parada prèvia a l'estació de Sant Vicenç-Castellgalí, a on L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona va repartir coca i moscatell per tothom. Un cop a l'estació de Manresa-Alta, es va fer el canvi de sentit per tornar a Sant Boi.El 29 de mayo hicimos un viaje especial de Barcelona a Manresa. Debido a que no se pudieron utilizar ni la locomotora a vapor "Monistrol 209" ni la eléctrica "Pachanga", se optó por una diesel de la serie 254, de las que los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña utiliza para remolcar los trenes de mercancías. Por tanto, la composición del tren resultó ser una mezcla de una locomotora actual y los coches históricos de madera. Esta composición nos esperaba en la estación de Sant Boi, donde llegamos en tren convencional. A continuación se inició el viaje hasta la estación de Manresa-Alta, con parada previa en la estación de Sant Vicenç-Castellgalí, donde La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Barcelona repartió coca y moscatel para todo el mundo. Una vez en la estación de Manresa-Alta, se hizo el cambio de sentido para volver a San Boi.