21/10/11

EL MOROP VISITA EL TREN DE PALAU 09-SETEMBRE-2011


Foto: Josep Coll

Al mes de setembre, el MOROP (Unió europea de modelisme ferroviari i d'amics del ferrocarril) va celebrar un nou Congrés. Aquests congressos tenen una periodicitat  anual i són itinerants, de tal manera que cada any han de ser organitzats per la Federació d'Amics del Ferrocarril del país triat. I aquest any 2011 el país escollit ha esta Catalunya, i la FCAF (Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril) l'encarregada d'organitzar les activitats i d'acollir el 130 congressistes procedents de diferents països d'Europa. Dels diversos actes organitzats per aquest Congrés, n'hi va haver un que va estar dedicat a visitar unes instal.lacions molt especials. A Catalunya hi han diversos circuits de trens de mida reduïda (o poc reduïda si tenim en compte la considerable grandària d'algun d'ells). Un d'aquests circuits és a Palau-solità i Plegamans i es diu TREN DE PALAU. A les seves instal.lacions  hi circulen trens per una via de 256 mm. d'amplada que configura un recorregut de més de 3 kilòmetres. Encara que aquesta entitat disposa d'un variat material mòbil, format per locomotores de vapor, elèctriques o a motor d'explosió, i també diversos cotxes de viatgers i vagons, es va aprofitar l'ocasió per fer venir des d'altres circuits algunes locomotores i cotxes per tal confegir una representació (encara que parcial) del mon del tren tripulat a Catalunya. Del material transportat cap el TREN DE PALAU cal destacar, entre altres vehicles, una magnífica locomotora a vapor del tipus Garratt, que va venir del CEMV  (Centre d'Estudis - Modelisme  Vapor), i procedents del CEMFES (Centre Modelisme Ferroviari Sabadell) la locomotora elèctrica Sabadell (una reproducció esplèndida de la cocodril de "Ferrocarrils  Vascongados) i la de vapor de rodatge 1-3-0 "Can Rull". Tots aquests vehicles van compartir la xarxa amb el material que roda habitualment al circuit del TREN DE PALAU, com la locomotora a vapor Big Viñas del tipus "Heisler", la Otto-elèctrica BB-4221-9, així com el cotxe de viatgers "Pullman" i altres.


En el mes de septiembre, el MOROP (Unión Europea de modelismo ferroviario y de amigos del ferrocarril) celebró un nuevo Congreso. Estos congresos tienen una periodicidad anual y son itinerantes, de tal forma que cada año deben ser organizados por la Federación de Amigos del Ferrocarril del país elegido. Y este año 2011 el país elegido ha sido Cataluña, y la FCAF (Federación Catalana de Amigos del Ferrocarril) la encargada de organizar las actividades y de acoger a 130 congresistas procedentes de diferentes países de Europa. De los diversos actos organizados por este Congreso, hubo uno que estuvo dedicado a visitar unas instalaciones muy especiales. En Cataluña hay varios circuitos de trenes de tamaño reducido (o poco reducido si tenemos en cuenta el considerable tamaño de alguno de ellos). Uno de estos circuitos esta en Palau-solità i Plegamans y se llama TREN DE PALAU. En sus instalaciones circulan trenes por una vía de 256 mm. de ancho que configura un recorrido de más de 3 kilómetros. Aunque esta entidad dispone de un variado material móvil, formado por locomotoras de vapor, eléctricas y de motor de explosión, así como varios coches de viajeros y vagones, se aprovechó la ocasión para traer desde otros circuitos algunas locomotoras y coches para mostrar una representación (aunque parcial) del mundo del tren tripulado en Cataluña. Del material transportado hacia el TREN DE PALAU cabe destacar, entre otros vehículos, una magnífica locomotora a vapor del tipo Garratt, que vino del CEMV (Centro de Estudios - Modelismo Vapor), y procedentes del CEMFES (Centro Modelismo Ferroviario Sabadell) la locomotora eléctrica Sabadell (una reproducción espléndida de la cocodrilo de "Ferrocarriles Vascongados) y la de vapor de rodaje 1-3-0 "Can Rull ". Todos estos vehículos compartieron la red con el material que rueda habitualmente en el circuito del TREN DE PALAU, como la locomotora a vapor Big Viñas del tipo "Heisler", la Otto-eléctrica BB-4221-9, así como el coche de viajeros "Pullman" y otros.