20/12/09

VISITA AL FUTUR MUSEU DEL TRANSPORT A CHELLES 06-2009

Foto: Jordi Maymó


El dia 1 de juny del 2009 vam visitar una nau industrial a la població de Chelles, que és a uns 20 Kms. de Paris. Aquesta visita formava part del Viatge de Primavera 2009, organitzat per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona (veure post anterior).

El transport des de l'hotel fins aquell lloc el vam fer amb dos autobusos dels anys 1934 i 1935, amb xassís i motor Renault. L'un (el nº 2883) és del model TN6C2, i l'altre (el nº 3073) model TN4A, amb motors de 6 i 4 cilindres respectivament. Al vídeo que acompanya aquest post, les imatges de l'interior de la cabina de conducció son de l'autobús nº 2883. Dins d'aquesta nau hi ha dipositat gran part dels vehicles per el transport urbà i interurbà que s'han de utilitzar per crear el futur Museu del Transport i que ha de quedar ubicat a la mencionada població de Chelles.

Un altre cop vam comptar amb la colaboració del nostre amic Julian i els seus company de AMTUIR (Associació per el Museu del Transports Urbans i Interurbans), que van fer possible l'entrada a l'interior d'unes dependències que normalment estan tancades al públic. Es pot comprovar al vídeo el bon estat general de tots el vehicles i ,com a una de tantes curiositats, mencionar que l'autobús que apareix amb un gran sobre-sostre, formava part dels que durant l'escassetat de combustibles es feien funcionar amb gas que carregaven al mateix carrer en sortidors habilitats a l'efecte.
El día 1 de junio de 2009 visitamos una nave industrial en la población de Chelles, que está a unos 20 Kms. de Paris. Esta visita formaba parte del Viaje de Primavera 2009, organizado por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Barcelona, (ver post anterior) El transporte desde el hotel hasta ese lugar lo hicimos con dos autobuses de los años 1934 y 1935, con chasis y motor Renault. Uno (el n º 2883) es del modelo TN6C2, y el otro (el n º 3073) modelo TN4A, con motores de 6 y 4 cilindros respectivamente. En el vídeo que acompaña este post, las imágenes del interior de la cabina de conducción son del autobús n º 2883. Dentro de esta nave estan depositados gran parte de los vehículos para el transporte urbano e interurbano que formaran parte del futuro Museo del Transporte y que debe quedar ubicado en la mencionada población de Chelles.     

Otra vez contamos con la colaboración de nuestro amigo Julian y sus compañeros de AMTUIR (Asociación para el Museo de Transportes Urbanos e Interurbanos), que hicieron posible la entrada en el interior de unas dependencias que normalmente están cerradas al público. Se puede comprobar en el vídeo el buen estado general de todos los vehículos y, como una de tantas curiosidades, mencionar que el autobús que aparece con un gran sobre-techo, formaba parte de los que durante la escasez de combustibles se hacían funcionar con gas que cargaban en la misma calle en surtidores habilitados al efecto.